• «Повернення до життя» (р. Кіровоград);
• «Дорога до дому» (р. Одеса);
• «Конвіктус» (Київ р.);
• «Громадське здоров’я» (р. Кривий Ріг).

Вибірки

1. Споживачі(готелю) ін’єкційних наркотиків, які зацікавлені у ВІЛ-сервісі.
Вибірка — цільова, квотна за НУО, гендерною ознакою і наявності сексу-ального партнера. В ході опитування витримувалися квоти серед жінок (66%) і чоловіків (34%). Жінки були розділені на дві групи:
• не мають у даний час сексуального партнера (39% від загального обсягу вибірки);
• мають у даний час сексуального партнера/ів (61%).
Через другу категорію жінок забезпечувалося рекрутування респонден — тів-чоловіків. Таким чином, всі чоловіки мали дружину/партнерку.
У кожній з п’яти НУО, включених у дослідження, було опитано по 60 ре-спондентов^). Обсяги підвибірок (тобто груп жінок-СІН, які не мають сек-суального партнера, жінок-СІН, які мають сексуального партнера і чоловіків-партнерів жінок-СІН) в кожній НУО також були однаковими.
Загальний обсяг вибірки — 300 респондентів(ок).
2. Співробітники(ци) НУО.
У кожній з НУО, включених у дослідження, було проведено по одному інтерв’ю з керівником(цей) організації або проектного напрямку по роботі з СІН та по п’ять інтерв’ю з соціальними та аутріч-працівниками(цями), безпосередньо працюють з СІН.
Всього було проведено 30 глибинних інтерв’ю.
В ході дослідження було передбачено проведення незалежного контролю якості роботи інтерв’юерів в обсязі 10% проведених інтерв’ю з ПІН. Всього було проведено 30 контрольних спостережень (по 6 у кожному місті). Серйозних порушень і фальсифікацій виявлено не було, та проведення польового етапу дослідження було визнано якісним, а отримані результати — достовірними.

Етика дослідження

Етичні основи дослідження базувалися на нормах Кодексу професійної етики соціолога САУ та Гельсінської декларації етичних принципів для проведення досліджень. Збір, зберігання і аналіз емпіричних даних дослідження

Статті по політології ч2

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code